Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
search button
Choose country    |    For professionals    |    Contact
 
comproductshearingchildrenaboutwidexnewsroomdownloadsshopfinder
change font size

Casper, værkfører

Widex employee Casper JoergensenCasper Jørgensen blev ansat som værkfører i vores Slutinspektion i 2008, og i 2010 overtog han også rollen som værkfører i vores Metal- og Gummiafdeling.

Casper er et eksempel på en ledertype, hvor det er afgørende, at hver person i afdelingen tager det ansvar de kan, og at afdelingen løfter i flok. Selv tilstræber han, i modsætning til mange andre mennesker, at gøre sig undværlig, så afdelingen er så selvkørende som muligt – også når han selv er til møde el. lign.

”Ansvaret og beslutningerne er så vidt muligt lagt ud til de enkelte medarbejdere, fordi jeg som leder stoler på, at de selv ved, hvordan de bestrider deres fagområde bedst.”

Caspers stil er en god blanding af humor, påskønnelse og opmuntring i stedet for kontrol, fordi de fleste ledere reelt godt ved, hvad der foregår i store træk – også uden kontrol. Som Casper siger: ”Jeg ved jo godt, hvad de kan klare under spidsbelastninger, og hvem der arbejder hvordan.”

Naturligvis kan Casper godt sige fra, når der er brug for det. ”Hvis der opstår problemer mellem medarbejderne, så løser vi dem med det samme. Vi sætter os ved vores fælles bord, og ingen forlader bordet, før konflikten er diskuteret og løst. Det gør, at vi undgår, at tingene kører længe i det skjulte, for det tærer på medarbejdernes motivation og trivsel.”

For Casper er det vigtigt, at han som leder kan sige sin mening og selv bestemme, hvordan han får leveret resultaterne. Erfaringen viser Casper, at manglende tillid og glæde giver ligegyldighedsfejl i arbejdet – og det koster på bundlinjen.

Som værkfører for 2 afdelinger kan medarbejderne blive oplært i arbejdet på tværs af afdelingerne, hvilket giver en meget større fleksibilitet i planlægningen – og meget bedre mulighed for, at den enkelte medarbejder kan udvikle sig og lære nyt. Som Casper udtrykker det: ”De medarbejdere, der har lyst til at prøve nyt, skal også have chancen”.

Casper Jørgensen (årgang 1976), ansat i Widex siden 2008, værkfører for Slutinspektion samt Metal- og Gummiafdelingen.